Cenik storitev

ESWT

70

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA

50

DOLGA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA

70

POSEBNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA

150

MANIPULACIJA FASCIE

50

FASCIAL DISTORSION MODEL - FDM

50

AMINO THERAPY

3nalepka

FTH SVETOVANJE

40

ANALIZA HOJE IN STOPAL

50

ANALIZA HRBTENICE

70

ANALIZA HRBTENICE

70

KINEMATIČNA ANALIZA TELESNE DRŽE

70

Vse cene so brez DDV – po 94. členu zakona o DDV

Cene so v veljavi od 01.06.2018