Cenik storitev

MANUALNA TERAPIJA

60

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA

60

VELIKA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA

75

SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA

160

ESWT

70

FMS

60

LASER

75

KINEZIOLOŠKI TRAKOVI

8

ANF nalepka

4kos

ZDRAVNIŠKO POTRDILO/IZVID

50

FTH SVETOVANJE

50

REŽIJSKI STROŠEK

40

ANALIZA HOJE IN STOPAL

60

ANALIZA DRŽE

60

DRUGE MERITVE

60

Vse cene so brez DDV – po 94. členu zakona o DDV

Cene so v veljavi od 01.12.2019